תהליך הפיתוח

ממה מתחילים? לאן מתקדמים?

פגישה ראשונית - תהליך משמעותי של פיתוח ארגוני דורש שותפות, פתיחות וקשר של אמון, שיש בו סקרנות, יצירתיות והומור. בתום שיחה ראשונית כבר תדעו אם אנחנו מתאימים!​

אקשיב לסיפור הניהולי שלך. נגדיר מטרות להתערבות. נקבע מיהן הדמויות הרלוונטיות שכדאי שאפגוש, על מנת לקבל תמונה רחבה של הארגון ושל האנשים שפועלים בו בהנהגתך. ​

בפגישות הבאות, נברר מה בעלי התפקידים מבקשים לעצמם ולתחום פעילותם בארגון, באיזו מידה נטיות הלב עולות בקנה אחד עם המטרות שהוגדרו על ידי ההנהלה ומה מוכנים ויכולים בעלי התפקידים לעשות על מנת להשיג את מבוקשם.​

נקבע מסגרת של עבודה שכוללת פגישות אימון ויעוץ אישיות עם בעלי תפקידים, פגישות עם צוותים, הכשרת צוותים ועוד, בהתאם לצרכים, לתרבות הארגונית ולמשאבים. נגדיר מראש מסגרת זמן ונקודות עצירה להערכה ובחינת האפקטיביות של ההתערבות ולחידוד היעדים​