שירותים ייחודיים למנהלי בתי ספר

חידוד יעדי ביה"ס והבאתם לכדי תכנית פעולה מעשית.​

בחירה משתפת של מהלכי פיתוח ושינוי מותאמים ומלהיבים​

הכנת מעטפת ארגונית לקראת תהליכי שינוי פדגוגי​

אפקטיביות בתקשורת עם הורים ​

תהליכי קליטת מורים, ליווי והכשרה ופרידה נאותה​

התמודדות בעת מצבים מאתגרים ומשברים (אירועי אלימות, פגיעות מיניות, קונפליקטים בין בעלי אינטרסים, משבר אמון מול הורים, בעיות בין הנהלה לצוות ובין חברי הנהלה לבין עצמם) ​

התארגנות אפקטיבית עם הרפורמה בחינוך המיוחד​

הכנה לוועדות מלוות​