שירותים ייחודיים למנהלי מוסדות חוסים ופנימיות

כמי שעבדה בפנימיות, התגוררה בהן והביאה בהן ילדים לעולם, עולם הפנימיות הייחודי מוכר לי היטב וקרוב לליבי. היה לנו הכבוד ללוות גם מערכי דיור מוגנים לאוכלוסיות מגוונות, לפגוש צוותים, ולהנחות ברגישות ובדיוק הנדרשים למוסדות כאלה. אנחנו כאן בשבילכם בזמינות מלאה כנדרש לארגונים שפעילים 24/7.

פתרונות מקדמי מוטיבציה עבור צוותים

הכשרות והשתלמויות לצוותים

ניהול רב תרבותיות ופערים בצוות

שיח ותקשורת עם הורים ומשפחות

תקשורת מקדמת עם ארגונים שותפים ובעלי אינטרסים

רענון החזון וחיבור מחודש של האנשים לתפיסת העולם.

הגדרת נורמות ונהלי עבודה והטמעתם

פיתוח אסטרטגיה שיווקית

ליווי בעיתות משבר וחירום