שירותים ייחודיים למנהלי מוסדות חוסים ופנימיות

כמי שעבדה בפנימיות, התגוררה בהן והביאה בהן ילדים לעולם, עולם הפנימיות הייחודי מוכר לי היטב וקרוב לליבי. היה לנו הכבוד ללוות גם מערכי דיור מוגנים לאוכלוסיות מגוונות, לפגוש צוותים, ולהנחות ברגישות ובדיוק הנדרשים למוסדות כאלה. אנחנו כאן בשבילכם בזמינות מלאה כנדרש לארגונים שפעילים 24/7.

פתרונות מקדמי מוטיבציה עבור צוותים שמועסקים בשכר נמוך

הכשרות והשתלמויות לצוותים ברמות מגוונות של מקצועיות וידע

ניהול רב תרבותיות ופערים בצוות (גיל, שפה, דת, לאום, מגדר, מצב סוציואקונומי, השכלה ועוד)

שיח ותקשורת עם הורים ומשפחות של חוסים וחניכים

תקשורת מקדמת עם ארגונים שותפים ובעלי אינטרסים (מחלקות רווחה, בתי ספר, עמותות, רשויות מקומיות ועוד).

רענון הייעוד המרכזי של המוסד או הבהרת החזון הארגוני, בירור קהל היעד, איתור המתחרים וחידוד המטרות.

הגדרת נורמות ונהלי עבודה והטמעתם בדרך משתפת וקשובה עד להפנמת הערכים והפרקטיקות בכל הדרגים.

פיתוח אסטרטגיה שיווקית על מנת להגיע ללקוחות פוטנציאליים ולהביאם אליכם לפנימייה/לדיור/למוסד

ליווי בעיתות משבר וחירום, אירועי אלימות, פגיעות מיניות, אובדנות.