שירותים ייחודיים למנהלי מוסדות חוסים ופנימיות

פתרונות מקדמי מוטיבציה עבור צוותים שמועסקים בשכר נמוך​

הכשרות והשתלמויות לצוותים ברמות מגוונות של מקצועיות וידע​

ניהול רב תרבותיות ופערים בצוות (גיל, שפה, דת, לאום, מגדר, מצב סוציואקונומי, השכלה ועוד)​

שיח ותקשורת עם הורים ומשפחות של חוסים וחניכים​

תקשורת מקדמת עם ארגונים שותפים ובעלי אינטרסים (מחלקות רווחה, בתי ספר, עמותות, רשויות מקומיות ועוד).​