שירותים ייחודיים למנהלי קהילות ויישובים

בניית מהלכים של "שולחנות עגולים" ושיח עם תושבים.​

הקמת צוותי היגוי, חשיבה ועבודה בנושאים מגוונים.​

חיבור בין ועדים (חקלאי / מוניציפלי) ובניית דרכי עבודה יעילות.​

פיתוח תכנית עבודה שנתית עם וועדות / רכזי תחומים.​

טיפול במשברים קהילתיים ביישוב​