מנהלי קהילות ויישובים

לחיים במקום קטן יש אופי ייחודי. רק מי שמתגורר בעצמו ביישוב כזה מבין את הניואנסים, את האתגרים ואת היתרונות. מציעות לכם ליווי אישי שיפחית מעט מחווית הבדידות ומהלחצים, ושיסייע לכם להיחלץ ממשברים, להוביל יוזמות, לשמר מסורות חיוביות ולהיפרד ממסורות מיותרות ומזיקות.

הקמת צוותי היגוי, חשיבה ועבודה בנושאים מגוונים.

חיבור בין ועדים (חקלאי / מוניציפלי) ובניית דרכי עבודה יעילות.

פיתוח תכנית עבודה שנתית עם וועדות / רכזי תחומים.​

טיפול במשברים קהילתיים ביישוב