סדנא לפיתוח צוות ביה"ס: קשר אפקטיבי עם הורים

סדנא לפיתוח צוות ביה

ההורים ואנחנו: על קשר אפקטיבי של צוותי חינוך עם הורים

השיח בין צוותי חינוך והוראה להורים הוא עתיר רגשות מורכבים וסותרים: ציפייה לצד כעס ואכזבה, גאווה לצד בושה, חוסר אונים לעומת מסוגלות, רחמים לעומת  התנשאות.  הרגשות הללו לעיתים מודחקים ומוצנעים ואינם מדוברים באופן שקוף ופתוח. רבים מהמורים שעוזבים את המערכת מדווחים שמה ששבר אותם היה הקשר עם ההורים והתקשורת איתם.

בתהליך הפיתוח אנו מציעות כמה תפיסות אפשריות בנוגע לתפקידם של ההורים. אנו לומדים במפגשים  להוציא הורה מהשיחה כשהוא גאה בהורות שלו ובעצמו לפחות כפי שהיה כשנכנס. זאת, על מנת שיוכל לעשות עבודה אפקטיבית  עם הילד שלו, ועל מנת שתהיה לו הנעה להיות בקשר ובתקשורת עם הצוות.

פרקטיקה מרכזית שבה אנו משתמשות היא ניתוח תמלילים של שיחות עם הורים על בסיס המודל "תצפית ושיח " של ד"ר קובי גוטרמן. נאתר נקודות לחיזוק ונקודות לתהייה ולתיקון ונבצע שיפור מפעם לפעם. נקיים סימולציות ונתאמן על מנת לגשת בשמחה ובבטחון לקראת כל מפגש עם הורה.

התהליך משתף ומכבד, ומהווה בעצמו מודלינג לשיח עם הורים.

למי מיועדת הסדנה? לכל צוות חינוכי במערכת הפורמלית ובמערכת הבלתי פורמלית שמעוניין לבנות עם ההורים מערכות יחסים מקדמות ומיטיבות.

תקשורת עם הורים

Leave a Replay