ניהול קונפליקטים

ניהול קונפליקטים

ניהול קונפליקטים: בסדנא הזו אין תאוריות…

"גווע לאיטו מי שנמנע מתשוקה ומסחרחורת רגשותיה" (פאבלו נרודה)

ואנחנו אומרות:

גווע לאיטו

ארגון שלא מתעוררים בו קונפליקטים סוערים

גווע לאיטו

אדם שבתוכו כבר לא מתנהלים קרבות בין הטוב והרע, המותר והאסור

גווע לאיטו

צוות שלא מתדיין ומתווכח עד שעשן מיתמר

קונפליקט זה אנרגיה, ואנחנו באנו לעורר אנרגיה! ולהתאמן אתכם בניהול מקדם ומוצלח  של הקונפליקטים שמעסיקים אתכם.

מה נעשה בסדנא?

נזהה סגנונות אישיים של התמודדות עם קונפליקטים: מהימנעות ועד שתלטנות, מפשרנות ועד סקרנות חומלת.

נבין את מקורות הדרכים האוטומטיות שלנו להגיב למצבים קונפליקטואלים ונרחיב את רפרטואר התגובות שלנו.

נכיר בחשיבותם של קונפליקטים להתקדמות ולתנועה, לפתרון יצירתי של בעיות ולפיתוח יוזמות.

נבחין בין יריבים, אויבים, משתפי פעולה וחברים.

נערוך סימולציות של קונפליקטים תוך אישיים, בינאישיים וארגוניים. נשתמש בכלים ובשלבים מעולם הגישור.

ההתחייבות שלנו: כל אחד מאיתנו יצא עם קונפליקט פתור אחד לפחות, ושניים חדשים פתוחים…

למי מיועדת הסדנא? לכל צוות שמעוניין להדליק את האש, לשים בתוכה ערמונים, להוציא אותם מהאש, לפצח אותם  ולאכול בתאבון. או במילים פשוטות: לכל צוות שרוצה להפוך קונפליקטים לדרך לקדם אנשים, לקדם מטרות ולקדם את הארגון. ופה ושם, גם להימנע מכמה קונפליקטים מיותרים….

פתרון קונפליקטים בארגון

משברים וקונפליקטים

Leave a Replay