פיתוח ארגוני

חשיבה מחודשת, רעננה ויצירתית על החזון הארגוני, האסטרטגיה, המטרות והיעדים​

ליווי קשוב, סבלני ומקדם של יוזמות ושל שינויים

הכנסת שגרות עבודה אפקטיביות ליומיום ​

התאמת המבנה הארגוני למטרות ולשינויים ​

חידוד הגדרות התפקידים​

פעולות מקדמות מוטיבציה והתלהבות בקרב אנשי הצוות ובקרב השותפים​

הדגמת מיומנויות ופרקטיקות שיישארו עם הצוות הרבה זמן אחרי שניפרד​

פתרון קונפליקטים מורכבים בחיי הארגון: בין אנשי צוות להנהלה, בין הנהלה לבעלי אינטרסים ושותפים חיצוניים, בין חברי הנהלה לבין עצמם.​​

חשיבה מקדמת ויצירתית בעת התמודדות עם דילמות מערכתיות.​​

ניהול חכם של משברים ואירועים בלתי צפויים בארגון (טעויות מקצועיות, חריגות באתיקה מקצועית, אירועי אלימות ופגיעות מיניות).​​